Let op: Tweakers stopt per 2023 met Tweakblogs. In dit artikel leggen we uit waarom we hiervoor hebben gekozen.

Smeerkaas op een voetbal nl

Door Kain_niaK op vrijdag 30 maart 2012 11:49 - Reacties (27)
Categorie: De deur zwaait openkunst., Views: 3.734

Smeerkaas op een voetbal
En chocopasta op het randje van zijn pet
Verdorie, dacht de psychiater op vakantie, ze zitten hier ook

Psychiatrie. nl

Door Kain_niaK op vrijdag 30 maart 2012 11:07 - Reacties (11)
Categorie: De deur zwaait openkunst., Views: 2.454

Vogels krekelen en krekels fluiten.
Een lied wat menig mens ooit gehoord heeft maar alweer vergeten is.
En wanneer de nachtmerrie verdwijnt zullen we de psychiatrie sluiten.

Volmaaktheid nl

Door Kain_niaK op donderdag 29 maart 2012 17:25 - Reacties (42)
Categorie: Leven, Views: 3.834

Je bent volmaakt als je de Heilige Geest hebt ontvangen op Zijn tijd.
Je geest is dan gestorven met Jezus en een vernieuwde geest is opgestaan.
Je probeert niet langer perfect te leven uit eigen kracht en kunnen. Dat is onmogelijk en heel frustrerend. En je kunt je energie wel in betere dingen stoppen.
Je probeert niet meer perfect te leven maar leeft wel rein voor God zijn aangezicht.

Je bent dan een tempel waar God in woont bedoelt om God groot te maken.
Door je zondige natuur en de gebroken wereld loopt het wel nog vaak fout.
Dan moet je de hemelse aanklager (Satan) te snel af zijn en voor hij je staat aan te klagen bij de troon al voor God staan om je spijt te betuigen. En ook je medemens die je onrecht heb aangedaan moet je vergiffenis vragen. Wanneer de wet over treden is zul je ook de straf moeten dragen. Dan heb ik het over de Nederlandse en Belgische wet.
Sowieso als je medemens genoegdoening eist onder de huidige wetten moet hij die krijgen.
Maar wanneer hij je vergeeft. En God zal je altijd vergeven. Dan is alles begraven en denkt niemand er meer aan en staat Satan voor joker. Maar wees dan snel.

Maar er is geen enkele reden waarom God zijn Geest niet voor eeuwig bij je kan wonen. Want Jezus leeft en jij hebt ook zijn overwinning op zak.
Durf deze overwinning tegen Satan te gebruiken.

Je onderwerpt je dus aan Zijn Wil. Die Wil vind je door naar andere mensen te luisteren. De bijbel te lezen. Te bidden. Te filosoferen. En je gezond verstand te gebruiken. En je mag erop vertrouwen dat God je zal helpen. Romeinen 8 vers 28:

"Intussen weten wij dat voor wie God liefhebben, alles zich ten goede keert, voor hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn."

Wie zo gaat leven leeft gestroomlijnt. Geen strijd meer in zijn leven. Alles helpt hem om zijn doel te bereiken. Behalve als Satan ergens een stokje probeert tussen te steken.
Maar dan zijn de wapens van de Bijbel meer dan genoeg om stand te bieden.
Zoals al gezegd. Toen Jezus zijn geest overgaf en de Hades binnen trad heeft hij Satan daar verslagen. Maar Satan kan niet opgeven en brult nog steeds door het leven van de mensen om vele mensen kapot te maken.
Eens komt mijn Jezus terug voor de Fatality klap zoals God ook belooft heeft.

" Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel."

Het hele thema van het bestaan is de strijd van de draak tegen het geslachte lam.
Het lam is spoedig hier. Pas op, een verterend vuur gaat uit zijn mond.

Lachers en haters aan jullie het woord:

God has humor nl

Door Kain_niaK op zaterdag 24 maart 2012 20:23 - Reacties (59)
Categorie: Leven, Views: 18.873

This will be one of my first testimony in both Dutch and English.
Yes, there will be (grammatical) errors made. This is not church.

First English, just to please my girlfriend. :P

I am experiencing lovely times. Tweakers.net is not really the place to share this kind of stuff. But good, a personal relationship with God needs a lot of tweaking.
So in that point of view I want to share something. :)

I have a girlfriends since a few days. Her name is Marsha Lyn. O+
We played together as babies in Three Hills, Alberta, Canada.
When I was 2 I went to Belgium and she stayed in Canada.
When I was 12 or 13 I saw her for a few days and fell in love.
And like silly larry and sally we tried to write but that was all.

Now I am almost 27 (3 x 3 x 3) and she has the same age.
(I have not seen her for 14 years)
But God is doing something awesome in her live and at the same time he is doing it in my live and that is how we found each other again!
And since the 29th of februari 2012 I am born again. (but not like George Bush)
Born out of God. Seven times yahoo for God. _/-\o_

Anyway, I will not bore you with unpleasant anecdotes over fantastic visions from the 42th heaven. (the answer of live and everything, etc etc)
There weren't any. :+
I never witnessed anything supernatural in my life. Like Jesus said to Thomas:

"Thomas, do you have faith because you have seen me? The people who have faith in me without seeing me are the ones who are really blessed!"

Well, I am blessed because I have faith without seeing.

But still... when my own life is changing so quickly and radical without much trouble. Just like he promised in Matthew 11 vs 28:

"If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light."

Read my lips guys, girls, tweakers, tweakwomans.
His yoke is very soft and I found true rest even I who is so restless that mister A.D Hd
gets a headache from it.

Kain looks like a particular bad nick name now , but abel was taken once and now not any more ... but it's all forgiven now ... O-)

Tonight my feet were so itching. I was giving myself a bad for my feet with some disinfecting stuff in it and would put some ointment on it later.
And while I was doing it I was reading Isaiah 60 vs 13:

"to make beautiful
the place
where I rest my feet."

I could not breath from laughing.
That's it. Talk to you soon Marsha Lyn! :o


Dit zal een van mijn eerste getuigenissen zijn in het Nederlands en Engels.
Ja, er zullen fouten in staan. Dit is de kerk niet. |:(
(kom er maar in spellingsnsbers)

Ik maak heerlijke tijden door. Tweakers is niet echt de plaats om dit soort dingen op te delen. Maar goed, een persoonlijke relatie met God heeft veel tweaking nodig.
Dus in dat opzicht. :)

Ik wil kort iets delen.
Ik heb sinds kort een vriendin. Ze heet Marsha Lyn. O+
We hebben samen nog in het predikantje gelegen in Three Hills,Alberta, in Canada.
Toen ik twee was ging ik naar België en zij bleef in Canada.
Toen ik twaalf of dertien was heb ik haar een paar dagen gezien (verliefd geworden) en daarna hebben we als kalven en uilskuikens een poging gedaan tot schrijven maar ook niet meer als dat. ;(

Nu ben ik bijna 27 (3 x 3 x 3) en zij is even oud. (ik heb haar dus 14 jaar niet gezien)
Maar nu doet God ook in haar leven een prachtig werk en in mijn leven ook!
En zo hebben we elkaar opnieuw gevonden en nu weten we het alle twee ook.
Sinds 29 februari 2012 ben ik opnieuw geboren.
Uit God dit keer! Zeven maal hoera voor God. 8-)

Enfijntjes, ik zal u niet te veel vervelen met vervelde anekdotes over fantastische visioenen van de 42ste hemel. (het antwoord op alles enz enz)
Want die waren er niet. Ik heb nog nooit in mijn leven iets bovennatuurlijk meegemaakt.
Zoals Jezus tegen Thomas zei:
"Je gelooft nu je ziet? Gelukkig zij die geloven zonder te zien."
Wel ik ben gelukkig en ik heb nog nooit gezien. :P

Maar toch ... wanneer mijn eigen leven zo verandert zonder dat het veel moeite kost.
Net zoals Hij belooft heeft met zijn woorden in Mattheüs 11 vers 28

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 3want mijn juk is zacht en mijn last is licht;"

Awel mannekes, vrouwkes, tweakers en tweakerinnen.
Zijn juk is heel zacht en ik heb werkelijk rust gevonden ook al ben ik zo druk dat meneer A. de Hd er hoofdpijn van krijgt.


Vanavond had ik ontzettende jeuk aan mijn fouten. Ik bedoel voeten.
Ik kreeg een voet badje met wat ontsmettend spul erin en zou daarna van die zalf op mijn voeten smeren.
En terwijl mijn voeten aan het baden waren las ik in Jesaja 60 vers 13:

"En de plaats mijner voeten zal Ik heerlijk maken"

Ik lag helemaal dubbel.
Tot daar. Marsha Lyn, Ik spreek je zo meteen!

God bless His Word. God zegene Zijn Woord

Zij houdt van mijn haar nl

Door Kain_niaK op vrijdag 9 maart 2012 14:33 - Reacties (12)
Categorie: De deur zwaait openkunst., Views: 4.108

Zij houdt van mijn haar
en ik hou van haar
En zij houdt van mij
en ik van haar haar.
Maar toen ik de deur dicht sloeg
in mijn onverlaat
verscheen op haar gezicht
-rood van tomaat-
Een teken van kwelling, en even voelde ik mij alleen;
want in mijn enthousiasme had ik geen rekening gehouden met haar grote teen.


edit: Zo lijkt het me perfect te zijn, tenzij iemand nog een fout ziet of iets dat ik ben?

edit: Met dank aan een paar suggesties: Nu helemaal top! :